PostHeaderIconCanisterapie

 

Je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Vliv je tedy zásadně dvojí – psychosociální a fyziorehabilitační. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se, ale i motoriku.

Klienti jsou v péči canisterapeuta a psa. 

 

  • Přímá práce se psem (aktiviní canisterapie)
  • Povídání o psu, jako o nejbližším příteli člověka (povídání o psech, jejich využití, chovu, krmení a chování)