PostHeaderIconAktivity s využitím koní

Jde o metodu speciální pedagogiky a sociální práce, využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami. Děti a dospělí klienti se učí sebepoznání, hodnocení svých dovedností a schopností. Při skupinové lekci se učí například spolupracovat při čištění a ošetřování koní, při nasedání na koně nebo při provádění různých úkolů. Kontakt s koněm vyvolává u klientů emotivní zážitek, podporuje jejich intelektovou složku a pozornost. Kůň je silným motivačním prvkem pro další činnosti.