PostHeaderIconOvce

V rámci tohoto programu vás navštívíme s ovečkou. Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ i jiná zařízení.

* program trvá cca 30 minut (dle věku účastníků)

* je určen pro jednu třídu (cca 25 dětí)

* popovídáme si o základních potřebách ovcí, krmení, péče, užitkovosti

* aktivní kontakt se zvířetem při hlazení, krmení

* zásady chování ke zvířatům

* možnost se s ovečkou vyfotit

* je možno přichystat neplesivé suché tvrdé pečivo, jablka či mrkev

* tento program může probíhat pouze 3x za sebou (tj. 3 třídy)