PostHeaderIconHiporehabilitace

Hiporehabilitací se rozumí terapie za pomoci koně. Jedná se o speciální formu rehabilitace prostřednictvím koně obecný pojem pro aktivity spojené s rehabilitací člověka za pomocí koně. Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus.

Metody hiporehabilitace  - hipoterapieléčebně pedagogicko-psychologické ježdění a parajezdectví.

Hipoterapie

  • využívá pohybu koně a jeho přenosu na člověka spolu s psychologickým působením jízdy na koni a zaměřuje se na terapii pohybových poruch;
  • nejúčinnější je v rámci uceleného přístupu léčebné rehabilitace a je indikována pro děti a dospělé;
  • pro tuto činnost může být doporučen kdokoli s pohybovou poruchou na základě písemného doporučení lékaře po vyloučení možných kontraindikací;
  • hipoterapii lze zapojit jak v oblastech fyzioterapie, tak při ergoterapii, kde lze využít také činností péče o koně.

Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění

  • léčba psychosociálních poruch za pomoci kontaktu a zážitku s koněm jako nezastupitelná součást sociální rehabilitace;
  • cílem je kůň jako prostředník k indukci pozitivních změn v chování klientů, odstranění nebo zmírnění projevů duševních poruch a/nebo smyslových deficitů;
  • zaměřením se na psychiku klienta, ovlivňujeme i jeho fyzickou stránku proto je vhodné úzce spolupracovat s ostatními odborníky z jiných oborů podílející se na rehabilitačním plánu.